Presentació

Inicva Assessors és un despatx professional fundat el 1994 per Caterina Català Giménez i Pere Rubio Cortals, els quals compten amb una trajectòria personal en serveis professionals de més de 30 i 20 anys respectivament. En un principi, el despatx va començar oferint els serveis d’assessorament i gestió laboral a empreses i particulars, en l’àmbit exclusiu del Dret Laboral i de Seguretat Social. Més tard es van ampliar els serveis en l’àmbit jurídic, a les àrees del Dret Civil, Mercantil i Administratiu. Actualment oferim al client un servei integral amb la incorporació dels serveis d’assessorament i gestió comptable i fiscal, consultoria de recursos humans, auditories sociolaborals i assegurances.

El nostre despatx està ubicat a Girona capital i des de l’any 2008 disposem de noves instal.lacions amb la finalitat d’oferir un entorn agradable als professionals que hi treballen i poder donar una millor atenció i comoditat al client. Així mateix, comptem amb l’última tecnologia en mitjans de comunicació i informàtica, que ens permet augmentar el nivell de qualitat, rapidesa i seguretat en els serveis que oferim als clients.

La creixent complexitat de les normes que regulen la gestió empresarial en tots els àmbits fa imprescindible l’especialització, la formació constant i el treball en equip. Per això comptem amb professionals qualificats, dins i fora de l’empresa, suficientment preparats i amb experiència en el sector.


Qualitat ISO

Des de la seva constitució, INICVA ASSESSORS s’ha imposat l’exigència de la qualitat en la prestació dels seus serveis.

En reconeixement a l’esforç per assegurar el servei i la qualitat als clients, des de l’any 2006 disposem de la certificació del sistema de gestió de la qualitat, per part de AENOR, de la norma ISO 9001.

 

Missió

Prestar uns serveis professionals d’alt nivell de qualitat, donant resposta a les necessitats dels nostres clients, mantenint sempre una actitud oberta i sensible als suggeriments, i una permanent disposició per quantes actuacions i millores fossin precises i pertinents, amb la finalitat d’aconseguir la màxima satisfacció del client quant a la valoració i percepció dels nostres serveis.

 

Visió

Ser una assessoria de prestigi, un referent per empreses i particulars, que se’ns conegui i destaqui per la diligència professional i la feina ben feta, així com per la seriositat i el rigor en la resolució dels assumptes que se’ns confiïn.

 

Codi Ètic

Tots els professionals que presten els seus serveis en aquest despatx estan obligats al compliment estricte de les normes ètiques i deontològiques que, aprovades pels seus respectius Col.legis, regulen la pràctica professional.

 

Valors

  • Compromís de servei al Client
  • Compromís amb la Qualitat
  • Compromís de la direcció, dels seus professionals i treballadors
  • Compromís d’actuació ètica