Consultoria RRHH

Oferim els nostres serveis per incrementar la competitivitat de les empreses, des de l’assessorament i gestió de personal fins a facilitar la incorporació de les tècniques de gestió de recursos humans més utilitzades en el mercat laboral.

El nostre equip de personal, juntament amb professionals especialitzats i amb molta experiència en aquest sector, donaran resposta a les seves necessitats en aquest àmbit i l’assessoraran en tot moment.

Oferim els següents serveis:

Assessorament en la gestió dels recursos humans

Relacionats amb l’estructura dins l’organització
• Definició del pla estratègic i del model organitzatiu de gestió de RRHH
• Anàlisi i disseny d’estructures organitzatives
• Elaboració del quadre de comandament de RRHH
• Implantació de política de personal
• Anàlisi i avaluació de llocs de treball
• Anàlisi de salaris i polítiques retributives
• Selecció de treballadors

Relacionats amb la salut i el benestar dels treballadors
• Satisfacció del clima laboral
• Identificació, valoració en intervenció en riscos emergents, ergonòmics i psicosocials
• Formació en habilitats socials (motivació, comunicació, lideratge, assertivitat, gestió del temps, etc.)
• Formació en hàbits saludables (tabaquisme, higiene postural, gestió de l’estrés, relaxació, etc.)
• Gestió del coneixement
• Desenvolupament i implantació de procediments per la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors
• Desenvolupament i implantació de procediments de plans d’igualtat

Selecció de Personal

• Identificació de les necessitats de l’empresa
• Difusió de l’oferta de treball i identificació de professionals adequats al perfil
• Anàlisi de candidatures mitjançant entrevistes personals i proves psicotècniques
• Presentació d’informes finals de candidats amb perfil professional i de personalitat
• Seguiment posterior de la persona incorporada
• Processos de selecció parcial, participant en les àrees requerides per l’empresa
• Evaluació dels treballadors actuals (perfil professional i/o de personalitat)

Programes d’ Outplacement

L’Outplacement és el conjunt de tècniques utilitzades amb la finalitat de buscar una nova feina a treballadors cessats quan, per canvis estructurals, l’empresa ha prescindit de part del seu personal. Aquesta eina és un element positiu que es pot aconseguir en la negociació d’un acomiadament, i contribueix a la desvinculació del treballador amb l’empresa d’una manera menys severa.
Es tracta de reorientar positivament als treballadors que es desvinculen, redefinint-los el seu horitzó professional i generant-los una visió optimista sobre el seu propi futur mitjançant una sèrie de eines adaptables a cada cas individual, i ajudar en el disseny d’estratègies per aconseguir nous objectius laborals, amb la finalitat de facilitar-los una positiva reinserció laboral sense que es vegi afectada la seva reputació en el mercat de treball ni a la seva vida familiar.
Un dels objectius des del punt de vista de l’empresa que contracta serveis de Outplacement és reduïr conflictes emocionals, i que el col.laborador desvinculat es senti gratificat per l’interès que es mostra per ell. No obstant això, l’outplacement no garanteix la consecució d’una feina.

Programes de Coachplacement

Molts candidats troben el seu pitjor enemic en la pèrdua de l’autoestima i la falsa percepció que al mercat ja no hi ha lloc per ells. El coachplacement és una nova disciplina que uneix el coaching (acompanyament) i l’outplacement (assessorament) oferint més avantatges que en el cas anterior.
El Coachplacement, no només forma en les tècniques de recerca de feina sinó que prepara emocionalment i ajuda a modificar conductes que limiten al candidat a l’hora de trobar un treball.

Salut Organitzacional

La salut organitzacional d’una empresa determina la manera com es desenvolupa la organització en totes les àrees i dependrà del seu component més essencial, el seu personal i la interrelació existent entre aquest i l’empresa.
En una organització saludable, l’ambient de treball permet al treballador utilitzar plenament tot el seu potencial, amb la possibilitat de desenvolupar-se i créixer. Tot això influeix positivament en la qualitat i la productivitat en la feina.
Per tant, és essencial mantenir un equilibri adequat en relació al clima laboral, formació, estil de gestió, així com assegurar una comunicació, uns comportaments i unes actituds de recolzament en la organització.
El nostre equip de professionals l’assessoraran perquè la seva empresa tingui una bona salut organitzacional.